ข่าว ประกาศ 

 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ระดับคณะ/หน่วยงาน)

ไกรษร อุทัยแสง
2 ก.ย. 57

การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ระดับคณะ/หน่วยงาน)

 

เอกสาร

หมายเลข

ชื่อเอกสาร

ไฟล์ข้อมูล

1

ตัวอย่าง รูปแบบการสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

Download

2

ตัวอย่าง รูปเล่มรายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Download