check MSU Risk Management System ระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กระดาน ถาม-ตอบ 

เรื่อง ผู้โพส วันที่ ตอบ
สามารถย้ายข้อมูลระหว่างปีงบประมาณได้รึเปล่าครับ ผู้ดูแลระบบกองทะเบียนและประมวลผล 6 พ.ย. 56 1