คู่มือ บริหารความเสี่ยง 

ชื่อเอกสาร ผู้โพส วันที่
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ดูแลระบบ 28 พ.ย. 56
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56