• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)


ค้นหาจากชื่อนักวิจัย
ทั้งหมด 911 คน
จำนวนหน้า 92 หน้า
Goto Page :
ลำดับ นักวิจัย
1   ชื่อ-สกุล : ไพลิน จินากูล
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สัตวแพทยศาสตร์ |
  ความเชี่ยวชาญ : 
2   ชื่อ-สกุล : เนติรัฐ วีระนาคินทร์
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ |
  ความเชี่ยวชาญ : 
3   ชื่อ-สกุล : Arnaud Filoux
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา |
  ความเชี่ยวชาญ : -
4   ชื่อ-สกุล : Xiaoque Chen
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ |
  ความเชี่ยวชาญ : -
5   ชื่อ-สกุล : Clive Francis Burrett
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา |
  ความเชี่ยวชาญ : -
6   ชื่อ-สกุล : Eric C.N. Buffetaut
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา |
  ความเชี่ยวชาญ : dinosaur research
7   ชื่อ-สกุล : Gordon Richard Bakker
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี |
  ความเชี่ยวชาญ : -
8   ชื่อ-สกุล : Haiyan Tong
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา |
  ความเชี่ยวชาญ : turtle fossil research
9   ชื่อ-สกุล : John Morris
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
  ความเชี่ยวชาญ : -
10   ชื่อ-สกุล : Kim Kwang
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : - |
  ความเชี่ยวชาญ : -