โครงการงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561

โครงการงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561


  • รหัสโครงการ : 6109002
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัายมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

-