การพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อสู่การผลิตสินค้าที่ระลึก<br>The Development Chang-Ko to Souvenir

การพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อสู่การผลิตสินค้าที่ระลึก
The Development Chang-Ko to Souvenir