ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงคัภพะในส้มหอม<br>Factors influencing callus induction and somatic embryo in Citrus japonica Thunb. from embryo culture

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงคัภพะในส้มหอม
Factors influencing callus induction and somatic embryo in Citrus japonica Thunb. from embryo culture