การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลัยนและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดตรีผลา<br>ACUTE AND SUBACUTE ORAL TOXICITY EVALUATION OF THE WATER EXTRACT OF TRIPHALA FORMULATION IN RATS

การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลัยนและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดตรีผลา
ACUTE AND SUBACUTE ORAL TOXICITY EVALUATION OF THE WATER EXTRACT OF TRIPHALA FORMULATION IN RATS


ไทย :

ABSTRACT
Background: Triphala is the one formulation widely used for many diseases in Thailand,
India, and throughout the Southeast Asia in many dosage forms, such as powder, liquid and
extract. However, the Triphala water extract have not been tested for toxicity test.
Methods: Aim of this study is to evaluate the acute and subacute toxicity of Triphala recipes
extract in male and female rats according to the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) Guideline. The chemical composition of the extract was performed by
HPLC. In the acute study, the dose administered was 5000 mg/kg, and signs of toxicity and
mortality was observed. In the sub-acute study, the extract was administered at doses of
5,000, 3,000 and 1,000mg/kg for 28 days for any clinical changes associated with toxicity
from the drugs. Serum chemistry, haematological effects, and selected histological tissue
samples of each animal immediately after euthanasia were analyzed at the end of the study.Results: In acute and subacute toxicity study, there was no significant difference (p >
0.05) observed in the relative organs, body weights, hematological, biochemical parameters,
and gross abnormalities, compared to the control. No mortality was recorded. Conclusion:
Administration of Triphala water extract did not cause relevant toxic effects to rats in both
acute and subacute toxicity.