คุณลักษณะและการแสดงออกของยีนชาลโคนซินเทส(CHS) ในกล้วยไม้สกุลหวาย

คุณลักษณะและการแสดงออกของยีนชาลโคนซินเทส(CHS) ในกล้วยไม้สกุลหวาย


-

-