ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ ของพลูคาว (Houttuynia cordata Thunb.)

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ ของพลูคาว (Houttuynia cordata Thunb.)


-

-