ความเสถียรทางพันธุกรรมของโปรโตคอร์ม ไลค์ บอดี้ ในกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ แอนนา ที่ได้รับอิทธิพลจากสารกระตุ้น

ความเสถียรทางพันธุกรรมของโปรโตคอร์ม ไลค์ บอดี้ ในกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ แอนนา ที่ได้รับอิทธิพลจากสารกระตุ้น


-

-