ผลของสารพิวเทรสซินต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย<br>Effect of putrescine on vase life and expression of ACC synthase and ACC oxidase genes in Dendrobium spp.

ผลของสารพิวเทรสซินต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย
Effect of putrescine on vase life and expression of ACC synthase and ACC oxidase genes in Dendrobium spp.


-

-