การศึกษาคุณสมบัติการเป็นตัวกระตุ้นและตัวยับยั้ง tall like receptor ของสาร sanguinarine และ chelidonine ในเซลล์ แมโครฟาจและเซลล์ dendritic ของมนุษย์

การศึกษาคุณสมบัติการเป็นตัวกระตุ้นและตัวยับยั้ง tall like receptor ของสาร sanguinarine และ chelidonine ในเซลล์ แมโครฟาจและเซลล์ dendritic ของมนุษย์


-

-