แบบจำลองเสมือนจริงสำหรับปรากฏการณ์ไบอัสแลกเปลี่ยนเนื่องจากผลกระทบของขนาดในการออกแบบหัวอ่านข้อมูล

แบบจำลองเสมือนจริงสำหรับปรากฏการณ์ไบอัสแลกเปลี่ยนเนื่องจากผลกระทบของขนาดในการออกแบบหัวอ่านข้อมูล


-

-