การกระจายส่วนแบ่งอย่างยุติธรรมในเกมการผลิตเชิงเส้นโดยมูลค่าแชปลีย์<br>Fair Payoffs Distribution in Linear Production Game by Shapley Value

การกระจายส่วนแบ่งอย่างยุติธรรมในเกมการผลิตเชิงเส้นโดยมูลค่าแชปลีย์
Fair Payoffs Distribution in Linear Production Game by Shapley Value


-

-