การประเมินความสัมพันธ์ การรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน<br>Public relation and perception of people on the replacement of Namphong Power Plant

การประเมินความสัมพันธ์ การรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน
Public relation and perception of people on the replacement of Namphong Power Plant


-

-