การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจาก ไลเคนชนิด Eumitria pectinata (Taylor) Articus (Parmeliaceae) ด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ<br>A Study on Antioxidant and Antimicrobial Activities from Lichen Extract on Eumitria pectinata (Taylor) Articus (Parmeliaceae) by Using Various Solvents

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจาก ไลเคนชนิด Eumitria pectinata (Taylor) Articus (Parmeliaceae) ด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ
A Study on Antioxidant and Antimicrobial Activities from Lichen Extract on Eumitria pectinata (Taylor) Articus (Parmeliaceae) by Using Various Solvents


-

-