การแยกบริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากอ้อยที่ปลูกใจจังหวัดมหาสารคาม

การแยกบริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากอ้อยที่ปลูกใจจังหวัดมหาสารคาม


-

-