การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) ด้วยวิธีการไล่และล่อโดยใช้สารระเหยจากพืชที่พบในไทย<br>Controlling the infestation of fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) by Push-Pull technique using Thai plant volatile

การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) ด้วยวิธีการไล่และล่อโดยใช้สารระเหยจากพืชที่พบในไทย
Controlling the infestation of fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) by Push-Pull technique using Thai plant volatile


-

-