ข้อมูลนักวิจัย วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - - 1

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6406004 )
ชื่อโครงการ : โครงการแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าโคกข่าวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ บ้านส้มกบ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -