ข้อมูลนักวิจัย เกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์

เกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : กองกิจการนิสิต
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
20 2 5 2 - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 29 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5808012 )
ชื่อโครงการ : โครงการงานบุญเดือนสิบเอ็ดออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : อาคารบรมราชกุมารี/บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5808013 )
ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน สืบสานงานเทศน์มหาชาติบุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 และการฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพัน ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานงานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557
พื้นที่ดำเนินการ : วัดป่าวังเลิง, วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
4 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : งานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ณ บ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
5 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานเทศน์มหาชาติ” (บุญเดือนสี่ )
พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ณ บริเวณสวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5608010 )
ชื่อโครงการ : โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
พื้นที่ดำเนินการ : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม
9 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5608009 )
ชื่อโครงการ : โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ประชุม จ.มหาสารคาม
10 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507006 )
ชื่อโครงการ : โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
พื้นที่ดำเนินการ : -
11 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507007 )
ชื่อโครงการ : โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
พื้นที่ดำเนินการ : -
12 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507008 )
ชื่อโครงการ : โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พื้นที่ดำเนินการ : -
13 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507009 )
ชื่อโครงการ : โครงการบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำปี 2555
พื้นที่ดำเนินการ : -
14 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507010 )
ชื่อโครงการ : โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
พื้นที่ดำเนินการ : -
15 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507011 )
ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีลอยกระทงจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
16 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507012 )
ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีไหลเรือไฟเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปี 2555
พื้นที่ดำเนินการ : -
17 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507013 )
ชื่อโครงการ : โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พื้นที่ดำเนินการ : -
18 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407003 )
ชื่อโครงการ : โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
พื้นที่ดำเนินการ : -
19 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407004 )
ชื่อโครงการ : โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
พื้นที่ดำเนินการ : -
20 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407005 )
ชื่อโครงการ : โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
พื้นที่ดำเนินการ : -
21 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407006 )
ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีบั้งไฟเทศกาลโคกพระ
พื้นที่ดำเนินการ : -
22 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407007 )
ชื่อโครงการ : โครงการนิสิตฟังธรรมะเจริญปัญญา
พื้นที่ดำเนินการ : -
23 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407008 )
ชื่อโครงการ : โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
พื้นที่ดำเนินการ : -
24 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407009 )
ชื่อโครงการ : โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พื้นที่ดำเนินการ : -
25 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407010 )
ชื่อโครงการ : โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พื้นที่ดำเนินการ : -
26 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407011 )
ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีไหลเรือไฟ
พื้นที่ดำเนินการ : -
27 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407012 )
ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีลอยกระทง
พื้นที่ดำเนินการ : -
28 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2551 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -
29 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการ มมส.ร่วมมือร่วมใจพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -