ข้อมูลนักวิจัย วรพล เองวานิช

วรพล เองวานิช


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชันทางสัตว์

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
48 5 3 2 - 1 - 1 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 60 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Physiological changes, pain stress, oxidative stress, and total antioxidant capacity before, during, and after castration in male dogs
2 Title : Effect of Tannic Acid Extracted from Cassava (Manihot esculenta Crantz) Leaves on Productive Performance, Intestinal Microorganisms and Villi Morphometry in Broilers: A Preliminary Study
3 Title : Efficacy of Selenium from Hydroponically Produced Selenium-Enriched Kale Sprout (Brassica oleracea var. alboglabra L.) in Broilers
Journal : Biological Trace Element Research
Volume : 165 | Issue : 1 | Pages : 96-102
4 Title : An ecohealth assessment of poultry production clusters (PPCs) for the livelihood and biosecurity improvement of small poultry producers in Asia
Journal : Infectious Diseases of Poverty
Volume : 4 | Issue : 1
5 Title : Farm models and eco-health of poultry production clusters (PPCs) following avian influenza epidemics in Thailand
Journal : Sustainability (Switzerland)
Volume : 6 | Issue : 4 | Pages : 2300-2319
6 Title : Intervention to Improve Biosecurity System of Poultry Production Clusters (PPCs) in Thailan
7 Title : Mathematical Equations for Reducing Water pollution Problems among Poultry Production Clusters in Nong Khai Province, Thailand
8 Title : Effect of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on pathophysiological changes and red blood cell glutathione peroxidase activity in heat-stressed broilers
Journal : International Journal of Biometeorology
Volume : 57 | Issue : 1 | Pages : 137-143
9 Title : Production of Healthy Brown Rice from Three Varioue Color Rice
Journal : APCBEE Procedia
Volume : 8 | Issue : 2014 | Pages : 222-229
10 Title : Poultry Production Clusters(PPCs) after AI Outbreaks in Thailand:Past, Present and Future Direction
Journal : International Journal of Poultry Science ( )
11 Title : Spatial analysis of hepatitis virus infection of yellow long-tailed Macaque (Macaca fascicularis) in Kosumpee forest park , Maha Sarakham province
Journal : International Conference on healthGIS 2013
| Pages : 64-67
12 Title : Effect of Dengue Virus Infection of Long-Tailed Macaque (Macaca Fascicularis) in Kosumpee Forest Park, Maha Sarakham Province
Journal : International Symposium on
Volume : 10 | Pages : 162-166
13 Title : Biosecurity evaluation of poultry production cluster (PPCs) in Thailand
Journal : International Journal of Poultry Science
Volume : 11 | Issue : 9 | Pages : 582-588
14 Title : Poultry production clusters (PPCs) after ai outbreaks in Thailand: Past, present and future direction
Journal : International Journal of Poultry Science
Volume : 11 | Issue : 8 | Pages : 541-550
15 Title : Incidence of Enterotoxin-Producing MRSA in Bovine Mastitis Cases, Bulk Milk Tanks and Processing Plants in Thailand
Journal : JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES
Volume : 11 | Issue : 5 | Pages : 655-661
16 Title : Responses of Growing Japanese Quails that Received Selenium from Selenium Enriched Kale Sprout (Brassica oleracea var. alboglabra L.)
Journal : BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH
Volume : 144 | Issue : 41642 | Pages : 760-768
17 Title : Effects of shade on physiological changes, oxidative stress, and total antioxidant power in Thai Brahman cattle
Journal : INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY
Volume : 55 | Issue : 5 | Pages : 741-748
18 Title : Dimension of red blood cell in heat stressed broilers
Journal : AVIAN BIOLOGY RESEARCH
Volume : 4 | Issue : 3 | Pages : 99-102
19 Title : Morphology and morphometrics of hematological cells from eastern sarus crane, Grus antigone sharpii
Journal : Comparative Clinical Pathology
Volume : 20 | Issue : 4 | Pages : 299-304
20 Title : Buddhist Monk Preachers: A Study of Preaching Arts for Increasing Faith in Buddhism of Isan People.
Journal : Journal of Social Sciences.
Volume : 7 | Issue : 2 | Pages : 271-273
21 Title : Normal Appearances and Morphometric of the Blood Cell in Eastern Sarus Crane, Grus antigone sharpie
22 Title : Effect of synbiotics on caecal morphology and lesion score in broilers infected with Eimeria tenella
Journal : Avian Biology Research
Volume : 3 | Issue : 4 | Pages : 187-190
23 Title : Effects of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on body weight, white blood cells, bursa of fabricius and NDV-HI titer of broilers under chronic heat stress
Journal : International Journal of Poultry Science
Volume : 9 | Issue : 10 | Pages : 988-995
24 Title : Morphological observations of the thrombocyte of white-bellied sea eagle Haliaeetus leucogaster
Journal : Comparative Clinical Pathology
Volume : 19 | Issue : 3 | Pages : 263-267
25 Title : Effect of polyphenols extracted from Tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on physiological changes, heterophil/lymphocyte ratio, oxidative stress and body weight of broilers (Gallus domesticus) under chronic heat stress
Journal : Animal Science Journal
Volume : 81 | Issue : 2 | Pages : 264-270
26 Title : Effect of Catechin Addiction to Extender on Sperm Quality and Lipid Peroxidation in Boar Semen
27 ชื่อผลงาน : ไม่มีชื่อภาษาไทย
Title : Effect of the probiotic Lactobacillus plantalum CMU-FP002 on oocyst shedding by broilers inoculated with Eimeria tenella

28 Title : Adaptation to oxidative stress and impact of chronic oxidative stress on immunity in heat-stressed broilers
Journal : Journal of Thermal Biology
Volume : 34 | Issue : 7 | Pages : 353-357
29 Title : Effects of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on differential white blood cell count in broilers (Gallus domesticus) exposed to high environmental temperature
Journal : International Journal of Poultry Science
Volume : 8 | Issue : 10 | Pages : 957-962
30 Title : Antibiotic effect of polyphenolic compound extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on productive performance of broilers
Journal : International Journal of Poultry Science
Volume : 8 | Issue : 8 | Pages : 749-751
31 Title : Heat Tolerant Ability of Thai Indigenous, Crossbred Thai Indigenous and Broiler Chickens under Chronic Heat Stress by Using Histopathological Indications
Journal : Journal of Animal and Veterinary Advances
Volume : 8 | Issue : 2 | Pages : 223-228
32 Title : Comparative hematological values, morphometric and morphological observation of the blood cell in capture and culture Asian Eel, Monopterus albus (Zuiew)
Journal : American Journal of Animal and Veterinary Sciences
Volume : 4 | Issue : 2 | Pages : 32-36
33 Title : The first chromosome characterization of the family Tragulidae (Artiodactyla) in Thailand by conventional staining
Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume : 31 | Issue : 1 | Pages : 29-34
34 Title : INVESTIGATION OF INDOOR AIR QUALITY PROBLEMS IN OFFICES BY A QUESTIONNAIRE: A CASE STUDY OF OFFICES AT MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND.
Journal : Annals of DAAAM & Proceeding
| Pages : 441-442
35 ชื่อผลงาน : ไม่มีชื่อภาษาไทย
Title : Effect of Seasonal Variations on Hematological Values and Health Monitor of Crossbred Beef Cattle at Slaughterhouse in Northeastern Part of Thailand

36 Title : First chromosome characterization in the large Indian civet, Viverra zibetha (carnivora, viverridae) in Thailand by Conventional staining and GTG-banded technique
Journal : Caryologia
Volume : 61 | Issue : 3 | Pages : 206-210
37 ชื่อผลงาน : ความเข้มข้นของซีลีเนียมและกิจกรรมของเอนไซม์กลูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดสในไก่ไข่
Title : Plasma selenium concentration and glutathione peroxidase activity in red blood cells of laying hens fed sodium selenite or zinc-L-selenomethionine

Journal : International Journal of Poultry Science
Volume : 7 | Issue : 7 | Pages : 692-695
38 Title : The discovery of chromosome trisomy 22: A novel chromosomal feature of Siamang (Symphalangus syndactylus)
Journal : Cytologia
Volume : 73 | Issue : 2 | Pages : 145-149
39 Title : Blood cell characteristics and some hematological values of sand lizards (Leiolepis belliana rubritaeniata Mertens 1961) in Northeastern Thailand
Journal : International Journal of Zoological Research
Volume : 4 | Issue : 2 | Pages : 119-123
40 Title : Morphological observations on the thrombocyte of eastern sarus cranes (Grus antigone sharpii) in Northeastern Thailand
Journal : International Journal of Zoological Research
Volume : 4 | Issue : 1 | Pages : 68-71
41 Title : Comparative Ability to Tolerate Heat Between Thai Indigenous Chickens,Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers byUsing Percentage of Lymphocyte
Journal : International Journal of Poultry Science
Volume : 7 | Issue : (11) | Pages : 1071-1073
42 Title : The Dynamics and Adaptation of Hand-Woven Mud Mee Silk Businesses in the Thai Puan Community, Lopburi Province, Central Part of Thailand
Journal : The Social Sciences .
Volume : 3 | Issue : 3 | Pages : 211-215
43 Title : Management and Utilization of Elephant (Elephas maximus Indicus) in Thailand
Journal : The Social Sciences.
Volume : 3 | Issue : 1 | Pages : 37-40
44 Title : Husbandry and Trade of Cattle in the Northeastern Part of Thailand
Journal : The Social Science.
Volume : 3 | Issue : 2 | Pages : 157-163
45 Title : Effects of High Environmental Temperature on the Body Temperature of Thai Indigenous, Thai Indigenous Crossbred and Broiler Chickens
Journal : Asian Journal of Poultry Science (in publication process)
46 Title : Pathological Changes and the Effect of Ascorbic Acid on Lesion Scores of Bursa of Fabricius in Broilers under Chronic Heat Stress
Journal : Research Journal of Veterinary Sciences (Article in press)
47 Title : Comparative Ability to Tolerate Heat between Thai Indigenous Chickens, Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers by Using Percentage of Heterophil
48 Title : Effects of High Environmental Temperature on Blood Indices of Broilers: Response Parameters
49 ชื่อผลงาน : ไม่มีชื่อภาษาไทย
Title : Blood cell characteristics and some hematological values of sand lizards (Leiolepis belliana rubritaeniata Mertens 1961) in northeastern Thailand

50 Title : Effects of high environmental temperature on blood indices of Thai indigenous chickens, Thai indigenous chickens crossbred and broilers
Journal : International Journal of Poultry Science
Volume : 6 | Issue : 6 | Pages : 427-430
51 Title : Effects of high environmental temperature on the productive performance of Thai indigenous, Thai indigenous crossbred and broiler chickens
Journal : International Journal of Poultry Science
Volume : 6 | Issue : 5 | Pages : 349-353
52 Title : Effects of high environmental temperatures on the electrolyte status of Thai indigenous, Thai indigenous crossbred and broiler chickens
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 10 | Issue : 16 | Pages : 2736-2739
53 Title : Comparative ability to tolerate heat between Thai indigenous chickens, Thai indigenous chickens crossbred and broilers by using heterophil/lymphocyte ratio
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 10 | Issue : 11 | Pages : 1840-1844
54 Title : Blood cell characteristics and hematological values of free ranging-red jungle fowl (Gallus gallus) in Northeastern, Thailand
Journal : Journal of Biological Sciences
Volume : 7 | Issue : 4 | Pages : 689-692
55 Title : Blood cell characteristics, hematological values and average daily gained weight of Thai indigenous, Thai indigenous crossbred and broiler chickens
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 10 | Issue : 2 | Pages : 302-309
56 Title : Effects of High Environmental Temperature on Packed Cell Volume of Thai Indigenous, Thai Indigenous Crossbred and Broiler Chickens
57 Title : Effects of Dexamethasone on Physiological Changes and Productive Performance in Broilers
Journal : Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
Volume : 2 | Issue : (3) | Pages : 157-161
58 Title : Effects of High Environmental Temperature on the Electrolyte Status of Thai Indigenous, Thai Indigenous Crossbred and Broiler Chickens
Journal : Pakistan Journal of Biological Science
Volume : 10 | Issue : (16) | Pages : 2736-2739
59 Title : Comparative Ability to Tolerate Heat Between Thai Indigenous Chickens, Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers by Using Plasma Glucose
Journal : Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
Volume : 2 | Issue : (3) | Pages : 152-156
60 Title : Blood Cell Characteristics and Some Hematological Values of American Pit-Bull Terriers in Thailand
Journal : World Applied Sciences Journal
Volume : 2 | Issue : (3) | Pages : 158-162