ข้อมูลนักวิจัย วยุพา ทศศะ

วยุพา ทศศะ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 1 1 - - - 1 - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 4 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5908010 )
ชื่อโครงการ : โครงการเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ
พื้นที่ดำเนินการ : ม.ทักษิณ จ.พัทลุง/หอศิลปวัฒนธรรม กทม./คณะมนุษยศาสตร์ มมส/รร.อนุบาลจันทรัตน์,รร.อนุบาลสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์/มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม
2 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ( 5508001 )
ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรตินักเล่านิทานพื้นบ้านไทยประจำปี พ.ศ. 2555
พื้นที่ดำเนินการ : ภาคอีสาน 19 จังหวัด
3 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407026 )
ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรตินักเล่านิทานพื้นบ้านไทย
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2550 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการนักเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน และนักเล่านิทานพื้นบ้านลาว
พื้นที่ดำเนินการ : -