ข้อมูลนักวิจัย กนกกุล มาเวียง

กนกกุล มาเวียง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 1 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 การสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น โดยใช้ละครเวทีขนาดสั้น เรื่องพระอาทิตย์ดวงใหญ่กับคนตัวเล็ก (큰 태양과 작은 사람) กรณีนักเรียนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาเกาหลี
Journal : Proceeding การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความยั่งยืนในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( Humanities & Social Sciences Undergraduate Conference #1 )
| Pages : 719-730