ข้อมูลนักวิจัย เชิงชาญ จงสมชัย

เชิงชาญ จงสมชัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - 1 1 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง