ข้อมูลนักวิจัย สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล

สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ความหลากชนิด นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย ของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
10 1 1 1 1 3 4 - 1 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 22 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Descrription of a new species of Heterocypris Claus, 1892 (Crustacea: Ostracoda: Cyprididae) from Thailand
Journal : Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 68 | Pages : 70-79
2 Title : Siamopsis gen. nov. and five new species of the subfamily Cypridopsinae Kaufmann, 1900 (Crustacea: Ostracoda) from Thailand
Journal : European Journal of Taxonomy
Volume : 384 | Pages : 1-39
3 Title : Species diversity of ostracods (Crustacea: Ostracoda) from rice fields in Northeast Thailand, with the description of a new Tanycypris species
Journal : Zootaxa
Volume : 4362 | Issue : 4 | Pages : 499-516
4 Title : Two new species of Cypretta Vávra, 1895 (Crustacea, Ostracoda) from Thailand and a discussion of the genus
Journal : Zootaxa
Volume : 4532 | Issue : 4 | Pages : 483–502
5 Title : New genus of subfamily Cypridopsinae Kaufmann, 1933 (Crustacea: Ostracoda) from Thailand
Journal : European Journal of Taxonomy
Volume : 487 | Pages : 1-17
6 Title : A review of rice field ostracods (Crustacea) with a checklist of species
Journal : Journal of Limnology
Volume : 77 | Issue : 1 | Pages : 1–16
7 Title : New records of water mites from standing waters in Thailand, with the description of nine new species (Acari: Hydrachnidia)
Journal : Zootaxa
Volume : 4312 | Issue : 1 | Pages : 069-091
8 Title : A new genus and four new species of subfamily Cyclocypridinae (Crustacea, Ostracoda) from Thailand
Journal : Zootaxa
Volume : 4243 | Issue : 2 | Pages : 329-365
9 Title : A checklist of recent non-marine ostracods (Crustacea: Ostracoda) from Thailand, including descriptions of two new species
Journal : Zootaxa
Volume : 4067 | Issue : 1 | Pages : 001-034
10 Title : On three new species of non-marine ostracods (Crustacea: Ostracoda) from Northeast Thailand
Journal : Zootaxa
Volume : 3914 | Issue : 3 | Pages : 275-300
11 Title : Ostracods (Crustacea: Ostracoda) from the floodplain of the Chi River, Mahasarakham Province, Northeast Thailand, with the first record of male Tanycypris siamensis Savatenalinton & Martens, 2009
Journal : Zootaxa
Volume : 3838 | Issue : 2 | Pages : 195-206
12 Title : On Callistocypris thailandensis sp. nov. (Ostracoda, Crustacea) from Thailand
Journal : Zootaxa
Volume : 3686 | Issue : 5 | Pages : 578-586
13 Title : A subjective checklist of the Recent, free-living, non-marine Ostracoda (Crustacea)
Journal : Zootaxa
Volume : 2855 | Pages : 1-79
14 Title : *On the subfamily Cypricercinae McKenzie, 1971 (Crustacea, Ostracoda) from Thailand, with the description of six new species
Journal : Zootaxa
Volume : 2379 | Pages : 1-77
15 Title : A critical re-evaluation of the Lecanidae of Thailand, with the description of a new species
Journal : International Review of Hydrobiology
Volume : 95 | Issue : 4-5 | Pages : 343-351
16 Title : *Generic revision of Cypricercinae McKenzie, 1971 (Crustacea, Ostracoda), with the description of three new genera and one new species and a phylogenetic analysis of the subfamily
Journal : Hydrobiologia
Volume : 632 | Issue : 1 | Pages : 1-48
17 Title : *On a freshwater species of the genus Sanyuania Zhao and Han, 1980 (Crustacea, Ostracoda, Loxoconchidae) from Thailand, with a discussion on morphological evolution of the freshwater Loxoconchidae
Journal : Journal of Natural History
Volume : 43 | Issue : 5-6 | Pages : 256-285
18 Title : *Redescription of the type species of Strandesia (Stuhlmann, 1888) and Cypricercus Sars, 1895 (Crustacea, Ostracoda, Cypricercinae), with a description of a new species of Cypricercus from South Africa
Journal : Zootaxa
Volume : 2007 | Pages : 1-42
19 Title : Rotifers of waterfall mosses from Phu Hin Rong Kla National Park, Thailand, with the description of Lecane martensi new species (Rotifera: Monogononta: Lecanidae)
Journal : The Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 56 | Issue : 2 | Pages : 745–249
20 Title : Rotifers from Kalasin province, Northeast Thailand, with notes on new and rare species
Journal : Zoological Studies
Volume : 44 | Issue : 3 | Pages : 361– 367
21 Title : *Redescription of Hemicypris mizunoi Okubo, 1990 (Crustacea, Ostracoda) from Thailand, with a reassessment of the validity of the genera Hemicypris and Heterocypris
Journal : Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Biologie
Volume : 78 | Pages : 17-27
22 Title : *On Thaicythere srisumonae n. gen., n. sp. (Ostracoda) from Thailand, with notes on the phylogeny of the subfamily Timiriaseviinae Mandelstam, 1960
Journal : Crustaceana
Volume : 81 | Issue : 4 | Pages : 411-432