ข้อมูลนักวิจัย ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

ปิยภัทร บุษบาบดินทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : คณิตศาสตร์-สถิติ
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Extreme Value Theory, Statistical Modeling, Statistical Process Control

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - - 1

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6406001 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม