ข้อมูลนักวิจัย ทม เกตุวงศา

ทม เกตุวงศา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2 - - - - - - - - 2

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 4 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6409002 )
ชื่อโครงการ : โครงการ สักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : โครงการ สักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6409001 )
ชื่อโครงการ : โครงการ “ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด”
พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5307008 )
ชื่อโครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์บ้านสีแก้ว : การมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิถีการก่อตั้งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น"
พื้นที่ดำเนินการ : -