ข้อมูลนักวิจัย ทม เกตุวงศา

ทม เกตุวงศา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 1 - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดอักษรโบราณอีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าม่วง
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาข้อมูลและการอกกแบบพิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์ชัยนิมิต อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -