ข้อมูลนักวิจัย ทรงคุณ จันทจร

ทรงคุณ จันทจร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
28 6 9 8 3 - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 54 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Integration of the local wisdom of natural-dyed mud-treated silk in Thailand for creative economy
Journal : Advanced Materials Research
Volume : 860-863 | Pages : 2695-2699
2 Title : The integration of traditional knowledge in the design and development of mudmee, praewa and yok tong silk products for enhancing community economy
Journal : Indian Journal of Traditional Knowledge
Volume : 13 | Issue : 2 | Pages : 305-312
3 Title : Medicinal herbs: Traditional knowledge used for constipation therapy in metropolitan Bangkok
Journal : Indian Journal of Traditional Knowledge
Volume : 13 | Issue : 3 | Pages : 466-472
4 Title : Indigenous cotton cloth of the Phu Thai ethnic group: Integration of creative economic concepts in the development of production in order to create added economic value
Journal : Asian Social Science
Volume : 9 | Issue : 17 | Pages : 120-127
5 Title : Thai musical instruments: Development of innovative multimedia to enhance learning among secondary level education students (M.1 to M.3) in Bangkok
Journal : Asian Social Science
Volume : 9 | Issue : 13 | Pages : 163-168
6 Title : Conservation and promotion model for local wisdom related to bai-sri-su-kwan traditions, beliefs and ceremonies in the Isan Region
Journal : Asian Social Science
Volume : 9 | Issue : 11 | Pages : 280-289
7 Title : A development model of organizational culture management systems for private schools in the Isan region of Thailand
Journal : Asian Social Science
Volume : 9 | Issue : 10 | Pages : 56-59
8 Title : Narcotics-free: Strong community development models by community participation in the lower Isan region
Journal : Asian Social Science
Volume : 9 | Issue : 10 | Pages : 295-299
9 Title : Application of indigenous folk wisdom concerning the management of commercial reed-mat production in Maha Sarakham province, Thailand
Journal : Asian Social Science
Volume : 9 | Issue : 5 | Pages : 51-57
10 Title : Contemporary graphic arts: Synthesis of the creation process for products with cultural dimensions
Journal : Asian Social Science
Volume : 9 | Issue : 4 | Pages : 140-143
11 Title : Thai Likay: The development of an acting performance model in Central Thailand
Journal : Asian Social Science
Volume : 9 | Issue : 4 | Pages : 194-200
12 Title : Organizational culture: Development model for quality enhancement of educational administration of Sub-Districts' (Tambon) good schools in Isan, Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 30 | Issue : 2 | Pages : 296-301
13 Title : Standards of community fresh food markets set by community organizations, Nakhon Rachasima Province
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 29 | Issue : 4 | Pages : 489-494
14 Title : Playng khorat: Standards of folk performing arts, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 29 | Issue : 2 | Pages : 283-287
15 Title : Phra Biganesha: Integration of sculpture design, beliefs, customs and rituals in Thai society
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 33 | Issue : 1 | Pages : 101-109
16 Title : Viet kiaw: Identity and process of living adaptation in the northeast of Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 32 | Issue : 4 | Pages : 516-519
17 Title : Alternative medicine: A pattern of perpetuation and development of music therapy in Rueam Ma Muad ritual of the Thai-Khmer ethnic group in Isan, Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 31 | Issue : 1 | Pages : 125-129
18 Title : Ordaining for learning culture: Educational conservation and development of buddhist monk universities for isan people with limited opportunity
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 9 | Issue : 6 | Pages : 902-905
19 Title : Synthesis of magic-ointment healers knowledge in the northeast community health care of Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 30 | Issue : 3 | Pages : 385-390
20 Title : Organizational culture: Development model for quality enhancement of educational administration of Sub-Districts (Tambon) good schools in Isan, Thailand
21 Title : Laos Krung woven clothing: The conservation, restoration and development of woven clothing products in way of life
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 19 | Issue : 4 | Pages : 594-599
22 Title : Contemporary sculptures: Decoding the body of aesthetic knowledge suitable for public parks
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 8 | Issue : 12 | Pages : 1302-1306
23 Title : Post-partum mothers: Applying indigenous knowledge to health care of Phuthai, Thai-Lao and Thai-Khmer Ethnic Groups in Northeast Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 26 | Issue : 1 | Pages : 26-30
24 Title : Meditation centers: Management model on moral promotion for Buddhists in lower northeastern region of Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 24 | Issue : 1 | Pages : 71-79
25 Title : Perpetuating the mon culture for immunizing to the use of media of children and youth in the perimeter-communities of Bangkok metropolis
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 23 | Issue : 2 | Pages : 264-267
26 Title : The development of the alphabet, characters and orthography in the stone inscriptions of Isan
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 22 | Issue : 4 | Pages : 531-535
27 Title : The management model of tutorial schools based on the culture and educational demands of Bangkok society
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 17 | Issue : 4 | Pages : 550-555
28 Title : The study of husbandry and cattle trade business model appropriated to the social context in the northern community of Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 17 | Issue : 3 | Pages : 298-302
29 Title : The study of life and community management in the Sakae Krang basin floating house community in search of ways to conserve and learn from their traditional lifestyle
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 17 | Issue : 2 | Pages : 214-226
30 Title : Pattern on bringing up the edged persons by social cost in nakonratchasima province's community in Thailand
31 Title : Pattern on bringing up the edged persons by social cost in nakonratchasima province s community in Thailand
32 Title : Pattern on bringing up the edged persons by social cost in nakonratchasima province's community in Thailand
Journal : Social Sciences
Volume : 5 | Issue : 1 | Pages : 21-24
33 Title : Christianity, social and cultural change for sustainable life improvement of isan community
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 472-477
34 Title : Developing model of health care management for the elderly by community participation in Isan
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 439-442
35 Title : The developing model to take care HIV infection and AIDS patients by using Buddhism in Isan
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 434-438
36 Title : Succession and development of Lae melody of Desana Mahajati Sermon in Central Thailand
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 483-488
37 Title : Nanning Economy, Society and Culture
Journal : The Social Sciences
Volume : 4 | Issue : (1) | Pages : 96-100
38 Title : An Application of Isan Local Indigenous Knowledge in Suppression of Social Disputes
Journal : The Social Sciences
Volume : 4 | Issue : (2) | Pages : 180-185
39 Title : A Development in Managerial and Administrative Pattern of Nuns Organization and Affects to the Patronage of Buddhism in Northeastern Thailand
Journal : The Social Sciences
Volume : 4 | Issue : (2) | Pages : 229-232
40 Title : Luang Prabang, Economy, Society and Culture
Journal : The Social Sciences
Volume : 4 | Issue : (1) | Pages : 91-95
41 Title : Sema Hin Isan, the Origin of the Temple Boundary Stones in Northeast Thailand
Journal : The Social Sciences
Volume : 4 | Issue : (2) | Pages : 186-190
42 Title : The Application of Japanese Knowledge of Sekai Kyusei-Kyo Religious Movement in Health Care Practices of the Citizens in Northeast Thailand
Journal : The Social Sciences
Volume : 4 | Issue : (2) | Pages : 207-211
43 Title : The Ethnic Manni Sakai: Guidelines for Social and Cultural Revival for Living Together in Southern Thailand
Journal : The Social Sciences
Volume : 4 | Issue : (5) | Pages : 478-482
44 Title : The Social Capital of the Silver Ornaments in Northeastern, Thailand
Journal : The Social Sciences
Volume : 5 | Issue : (3) | Pages : 219-222
45 Title : Comparing local silk textiles: The thai-lao matmii and the Japanese tumugi kasuri
Journal : Sojourn
Volume : 23 | Issue : 2 | Pages : 234-251
46 Title : The Status and Roles of Public Benefit Organizations in Social and Cultural Changes for Thailand
Journal : The Social Science.
Volume : 3 | Issue : 3 | Pages : 256-260
47 Title : A Comparative study of Thai and Japanese local silk textiles - A cace of the Thai-Lao Matmii and Japanes Tumugi Kasuri
Journal : Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia in press
48 Title : Effects of crop residues of sunflower (Helianthus annuus), maize (Zea mays L.) and soybean (Glycine max) on growth and seed yields of sunflower
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 10 | Issue : 8 | Pages : 1282-1287
49 Title : Attachment of Campylobacter jejuni on biofilms from two chicken houses in Thailand
Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume : 29 | Issue : 1 | Pages : 109-116
50 Title : Liginocellulosic materials as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer cultivation
Journal : Journal of Agronomy
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 167-170
51 Title : Capillary electrophoresis for the simultaneous determination of metals by using ethylenediamine tetraacetic acid as complexing agent and vancomycin as complex selector
52 Title : Nutritional evaluation of energy feed sources for ruminant using in vitro gas production technique
Journal : Kasetsart Journal - Natural Science
Volume : 40 | Issue : 2 | Pages : 430-435
53 Title : Digital applications for cultural and heritage institutions
54 Title : Optimal location for capacitor installation using optimal power flow sensitivity
Journal : 5th IASTED International Conference on Power and Energy Systems, PES 2005; Marina del Rey, CA; United States; 24 October 2005 through 26 October 2005; Code 66361