ข้อมูลนักวิจัย ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ

ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ชีววิทยา
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของหอยทากบกและหอยน้ำจืด ซากดึกดำบรรพ์หอยกาบน้ำจืดยุคครีเตเชียส

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 1 2 4 1 - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 8 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Discovery of an overlooked Helicarionid land snail (Helicarionidae: Durgellinae) from northeastern Thailand, with description of a new genus and new species, and note on radula morphology and genital system
Journal : RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY
Volume : 65 | Pages : 174-181
2 Title : Sinoennea loeiensis, a new species of diapherid microsnail (Pulmonata: Streptaxoidea: Diapheridae) from Phu Pha Lom Limestone Hill, Loei Province, Northeastern Thailand
Journal : Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 63 | Issue : 1 July 2015 | Pages : 293-300
3 Title : First record and description of a new species of the land snail genus Pearsonia Kobelt, 1902 (Cyclophoridae: Pterocyclinae) from Thailand, with a note on radula morphology
Journal : Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 63 | Pages : 287-292
4 Title : Distribution Range and Extinction Risk of Tree Snail Subgenus Amphidromus (Pulmonata: Camaenidae) in Thailand
Journal : RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY
Volume : 65 | Pages : 182-190
5 Title : Freshwater Molluscan Assemblages in Upper Part of Choen River Basin, Northeastern Thailand
Journal : Tropical Natural History ( Tropical Natural History )
Volume : 17 | Issue : 1 | Pages : 133-146
6 Title : Phuphania costata, a new species of dyakiid land snail (Pulmonata: Dyakiidae) from Phu Pha Lom limestone area, Loei province, northeastern Thailand
Journal : Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 62 | Pages : 352-357
7 Title : A new species of Sesara Albers, 1860 from northeastern Thailand (Stylommatophora: Helicarionidae)
Journal : MOLLUSCAN RESEARCH
Volume : 37 | Issue : 1 | Pages : 1-8
8 Title : First chromosome analysis and localization of the nucleolar organizer region of land snail, sarika resplendens (stylommatophora, ariophantidae) in Thailand
Journal : Cytologia
Volume : 78 | Issue : 3 | Pages : 213-222