ข้อมูลนักวิจัย พีระยศ แข็งขัน

พีระยศ แข็งขัน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 1 - 1 1 2 1 1 -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 8 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6106005 )
ชื่อโครงการ : โครงการเลี้ยงแหนแดงปลาและเป็ดในนาข้าวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระบบอินทรีย์
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006004 )
ชื่อโครงการ : โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์และควบคุมคุณภาพเมล็ดข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวนในระบบการปลูกแบบอินทรีย์
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ( 5906036 )
ชื่อโครงการ : โครงการผลิตข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวน และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตามมาตรฐานเกษตร
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5906036 )
ชื่อโครงการ : โครงการผลิตข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวน และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตามมาตรฐานเกษตร
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาสีนวน และบ้านโพธิ์มี ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
5 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806038 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และผลิตข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาสีนวน และ บ้านโพธิ์มี ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
6 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706070 )
ชื่อโครงการ : โครงการตามแนวพระราชดำริการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์
พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ มมส.และ บริเวณบ้านนาสีนวน และบ้านโพธิ์มี ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
7 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ( 5506002 )
ชื่อโครงการ : โครงการตามแนวพระราชดำริการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์
พื้นที่ดำเนินการ : -
8 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406007 )
ชื่อโครงการ : โครงการตามแนวพระราชดำริการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์
พื้นที่ดำเนินการ : -