ข้อมูลนักวิจัย ปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ

ปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - 1 - 1 2 2 3 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 9 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6209001 )
ชื่อโครงการ : โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6209002 )
ชื่อโครงการ : โครงการนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2562
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6208012 )
ชื่อโครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6109001 )
ชื่อโครงการ : โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561
พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และชุมชน 9 หมู่บ้านในตำนานขามเรียง
5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6109002 )
ชื่อโครงการ : โครงการงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561
พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัายมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง
6 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6008002 )
ชื่อโครงการ : โครงการงานนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปี และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2560
พื้นที่ดำเนินการ : ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน)
7 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6008001 )
ชื่อโครงการ : โครงการ “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน และการฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพัน ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น”
พื้นที่ดำเนินการ : อาคารโรงอาหารกลาง (กองทะเบียนและประมวลผล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
8 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5908022 )
ชื่อโครงการ : โครงการ รื้อฟื้น-สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีพุทธาภิเษกตามแบบฉบับของอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
9 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5707002 )
ชื่อโครงการ : จัดงานประเพณีบุญผะเหวด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณศาลาพระประธาน ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เขตพื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม