ข้อมูลนักวิจัย มนัชญา สังข์ศรีอินทร์

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 - 1 - 1 - 1 - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 4 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6206002 )
ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างนักเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารรุ่นเยาว์ เพื่อพัฒาศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ต. นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006035 )
ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรุ่นเยาว์ในชุมชนเพื่อการพัฒนาอาหารจากข้าวในชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806036 )
ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวก่ำนาสีนวน
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606004 )
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรุ่นเยาว์เพื่อพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพในโรงเรียน : กรณีหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม