ข้อมูลนักวิจัย กันยารัตน์ ยังมี

กันยารัตน์ ยังมี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 2 - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ( 5509004 )
ชื่อโครงการ : โครงการการ์ตูน แอนิชัน 2 มิติ เพลงโคราช (เพื่อการอนุรักษ์ เพลงโคราช)
พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดนครราชสีมา
2 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ( 5509006 )
ชื่อโครงการ : โครงการสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่ออนุรักษ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด ระบำนางอัปสรา โดยใช้เทคนิคการจับการเคลื่อนไหว
พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์