ข้อมูลนักวิจัย จักรกฤษณ์ แสงแก้ว

จักรกฤษณ์ แสงแก้ว


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 1 -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6108002 )
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาระบบสืบค้นศิลปะมวยไทยป้องกันตัวในภาพนิ่งและวีดิทัศน์
พื้นที่ดำเนินการ : 1.คณะศึกษาศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.ค่ายมวยในจังหวัดมหาสารคาม 1 ค่าย ค่ายมวยดาบรันสารคาม เลขที่ 88 หมู่ที่14 ถนนสารคาม-กมลาไสย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม