ข้อมูลนักวิจัย โฆสิต แพงสร้อย

โฆสิต แพงสร้อย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2 - 3 - - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 5 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Organizational culture: Development model for quality enhancement of educational administration of Sub-Districts' (Tambon) good schools in Isan, Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 30 | Issue : 2 | Pages : 296-301
2 Title : Cultural learning source: The standardization in schools under the office of basic education commission in isan region
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 29 | Issue : 3 | Pages : 331-336
3 Title : The Buddhist way school: The management model development for student's moral and ethics development in Isan region
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 29 | Issue : 4 | Pages : 458-463
4 Title : Docosahexaenoic acid (DHA) inhibits saquinavir metabolism in-vitro and enhances its bioavailability in rats
5 Title : Digital applications for cultural and heritage institutions