ข้อมูลนักวิจัย สันติ สิงห์สุ

สันติ สิงห์สุ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - 1 - - 1

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6208014 )
ชื่อโครงการ : โครงการภาพจิตรกรรมสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรมของ มมส
พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5908017 )
ชื่อโครงการ : โครงการ จัดทำแกลเลอรี่ศิลปะของศิลปินในภาคอีสานและศิลปินในประเทศอนุภูมิภาคอาเซี่ยน CLMTV แบบออนไลน์
พื้นที่ดำเนินการ : คณะศิลปกรรมศาสตร์