ข้อมูลนักวิจัย สุรเวช สุธีธร

สุรเวช สุธีธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 1 - - 1 - 1 2 2

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 8 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( PRC001/2563 )
ชื่อโครงการ : โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโสอิกของประเทศไทย
Title : Biodiversity and Palaeonenvironment of Mesozoic vertebrate fossil in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : พลอยพรรณ จิตราช, วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut, พลาเดช ศรีสุข
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 9
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 9

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut
3 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในมหายุคมีโซโซอิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Title : Diversity of the Mesozoic Vertebrate fossil, North-Eastern Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, Haiyan Tong, วราวุธ สุธีธร, Eric C.N. Buffetaut
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 8
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 8

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut
5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน หุบเขาไดโนเสาร์แห่งบ้านดินจี่
Title : research and community Center of Ban Din Chi on the topic of

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, วราวุธ สุธีธร, พลอยพรรณ จิตราช, สิริภา พงษ์แสงทอง, ศิตะ มานิตกุล, วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์, ภณิฑดา ศรีคำภา
6 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( 6005019 )
ชื่อโครงการ : วิวัฒนาการและการกระจายตัวทางชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังยุคครีเตเชียสตอนต้น ในเขตภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
7 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5803006 )
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิดและการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์บรรพกาลของไดโนเสาร์ในหมวดหินน้ำพอง ประเทศไทย
ผู้ร่วมโครงการ : ชลิดา เหล่าจุมพล
8 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ( 5509002 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลังจากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมโครงการ : วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong