ข้อมูลนักวิจัย สุรเวช สุธีธร

สุรเวช สุธีธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 1 1 - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806065 )
ชื่อโครงการ : โครงการต่อยอดแกนนำครูสู่หลักสูตรท้องถิ่นบรรพชีวินไดโนเสาร์ภูน้อย
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียน 3 แห่ง ในพืน้ที่ตำบลดินจี้ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธ์ (ใกล้แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย
2 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706011 )
ชื่อโครงการ : โครงการปลูกกล้าสร้างแกนนำครูไดโนเสาร์ภูน้อย
พื้นที่ดำเนินการ : แหล่งขุดค้นภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
3 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606034 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงบรรพชีวินวิทยาใกล้แหล่งฟอสซิล ในจังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่ดำเนินการ : 1.ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.ตำบลนาบอล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 3.ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์