ข้อมูลนักวิจัย ต้องจิตร ถันชมนาง

ต้องจิตร ถันชมนาง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : อาจารย์ชั้นปรีคลินิก
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
5 5 4 9 4 6 14 5 9 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 62 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Molecular Identification of Trichuris suis and Trichuris trichiura Eggs in Human Populations from Thailand, Lao PDR, and Myanmar
Journal : Am. J. Trop. Med. Hyg
| Pages : 39-44
2 Title : Molecular identification of Ascaris lumbricoides and Ascaris suum recovered from humans and pigs in Thailand , Lao PDR, and Myanmar
Journal : Parasitology Research
3 Title : Blastocystis subtypes detected in long-tailed macaques in Thailand –further evidence of cryptic host specificity
Journal : Acta Tropica
4 Title : Current high prevalences of Strongyloides stercoralis and Opisthorchis viverrini infections in rural communities in northeast Thailand and associated risk factors
Journal : BMC Public Health
| Pages : 1-11
5 Title : First molecular identification of Strongyloides fuelleborni in long-tailed macaques in Thailand and Lao People’s Democratic Republic reveals considerable genetic diversity T.
Journal : Journal of Helminthology
| Pages : 1-8
6 Title : Blastocystis subtypes detected in long-tailed macaques in Thailand- further evidence of cryptic host specificity
Journal : Acta Tropica
7 Title : First molecular identifica tion of Strongyloides fuelleborni in long-tailed macaques in Thailand and Lao People’s Democratic Republic
Journal : Journal of Helminthology
8 Title : Current high prevalences of Strongyloides stercoralis and Opisthorchis viverrini infections in rural communities in northeast Thailand and associated risk factors
Journal : BMC Public Health
9 Title : Impact of the health education and preventive equipment package (HEPEP) on prevention of Strongyloides stercoralis infection among rural communities in Northeast Thailand : a cluster randomized controlled trial
Journal : Laoraksawong et al.BMC Public Health
| Pages : 1-12
10 Title : Rapid identification of nine species of diphyllobothriidean tapeworms by pyrosequencing
Journal : Scientific Reports
| Pages : 1-8
11 Title : Identification of antigenic proteins in Strongyloides stercoralis by proteomic analysis
Journal : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
| Pages : 613-620
12 ชื่อผลงาน : การศึกษาความชุกของการติดเชื้อปรสิตในประชากรที่อาศัยอยู่รอบเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
Title : Prevalence of parasitic infection in humans living in communities around Ubolratana Dam, Non Sang District , Nong Bua Lam Phu Province

13 Title : First molecular identification and genetic diversity of Strongyloid stercoralis and Strongyloides fuelleborni in human communities having contact with long-tailed macaques in Thailand
14 Title : Development and evaluation of a rapid diagnostic immunochromatographic device to detect antibodies in sera from intestinal capillariasis cases
Journal : parasitol Res
15 Title : Development and usefulness of an immunochromatographic device to detect antibodies for rapid diagnosis of human gnathostomiasis
Journal : Parasites and Vectors
Volume : 9 | Issue : 1
16 Title : Molecular phylogenetic confirmation of Gnathostoma spinigerum Owen, 1836 (Nematoda: Gnathostomatidae) in Laos and Thailand
Journal : Folia Parasitologica
Volume : 63 | Issue : 1
17 Title : A singleplex real-time fluorescence resonance energy transfer PCR with melting curve analysis for the differential detection of Paragonimus heterotremus, Echinostoma malayanum and Fasciola gigantica eggs in faeces
Journal : TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
Volume : 110 | Issue : 1 | Pages : 74-83
18 Title : Detection and quantification of Wuchereria bancrofti and Brugia malayi DNA in blood samples and mosquitoes using duplex droplet digital polymerase chain reaction
Journal : Parasitology Research
| Issue : 16 April 2016 | Pages : 1-6
19 Title : Pyrosequencing Using SL and 5S rRNA as Molecular Markers for Identifying Zoonotic Filarial Nematodes in Blood Samples and Mosquitoes
Journal : VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
Volume : 16 | Issue : 5 | Pages : 326-333
20 Title : A singleplex real-time fluorescence resonance energy transfer PCR with melting curve analysis for the differential detection of Paragonimus heterrotremus,Echinostoma malayanum and Fasciola gigantica eggs in faeces
Journal : Trans R Soc Med Hyg
| Pages : 74-83
21 Title : Detection and quantification of Wuchereria bancrofti and Brugia malayi DNA in blood samples and mosquitoes using duplex droplet digital polymerase chain reaction.
Journal : Parasitol Res
22 Title : Proteomic analysis identification of antigenic proteins in Gnathostoma spinigerum larvae.
Journal : Experimental Parasitology
| Pages : 53-58
23 Title : A singleplex real-time fluorescence resonance energy transfer PCR with melting curve analysis for the differential detection of paragonimus heterotremus,Echinostoma malayanum and Fasciola gigantica eggs in faeces
Journal : Trans R Soc Med Hyg
| Pages : 74-83
24 Title : First molecular identification and report of genetic diversity of Strongyloides stercoralis,acurrent major soil-transmitted helminth in humans from Lao People’s Democratic Republic.
Journal : Parasitol Res
25 Title : Pyrosequencing Using Sl and 5S rRNA as Molecular Markers for Identifying Zoonotic Filarial Nematodes in Blood Samples and Mosquitoes.
Journal : VECTDR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
Volume : 16 | Pages : 326-333
26 Title : Molecular phylogenetic confirmation of Gnathostoma spinigerum Owen,1836 (Nematoda:Gnathostomatidae) in Laos and Thailand
Journal : Folia Parasitologica
| Pages : 2-4
27 Title : Strongyloides stercoralis diagnostic polypeptides for human strongyloidiasis and their proteomic analysis
Journal : Parasitol Res
28 Title : Angiostrongylus cantonensis and A.malaysiensis Broadly Overlap in Thailand, LaoPDR, Cambodia and Myanmar: A Molecular Survey of Larvae in Land Snails
Journal : PLOS ONE
| Pages : 1-12
29 Title : GENETIC SUBTYPES OF BLASTOCYSTIS ISOLATED FROM THAIPATIENTS IN NORTHEASTERN THAILAND HOSPITALIZED
Journal : Southeast Asian J Trop Med Public Health
Volume : 46 | Pages : 1-7
30 Title : Detection of Babesia canis vogeli and Hepatozoon canis in canine blood by a single-tube real-time fluorescence resonance energy transfer polymerase chain reaction assay and melting curve analysis
Journal : Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
Volume : 27 | Issue : 2 | Pages : 191-195
31 Title : Proteomic analysis identification of antigenic proteins in Gnathostoma spinigerum larvae
Journal : Experimental Parasitology
Volume : 153 | Issue : December 01 | Pages : 53-58
32 Title : Morphological and molecular identification of a lung fluke, Paragonimus macrorchis (Trematoda, Paragonimidae), found in central Lao PDR and its molecular phylogenetic status in the genus Paragonimus
Journal : Parasitology International
Volume : 64 | Issue : 6 | Pages : 513-518
33 Title : Genetic subtypes of blastocystis isolated from Thai hospitalized patients in northeastern Thailand
Journal : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Volume : 46 | Issue : 2 | Pages : 184-190
34 Title : Three human gnathostomiasis cases in Thailand with molecular identification of causative parasite species
Journal : American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Volume : 93 | Issue : 3 | Pages : 615-618
35 Title : Development of a PCR assay and pyrosequencing for identification of important human fish-borne trematodes and its potential use for detection in fecal specimens
Journal : Parasites and Vectors
Volume : 7 | Issue : 1
36 Title : DETECTION OF EHRLICHIA CANIS IN CANINE BLOOD SAMPLES BY REAL-TIME FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER (FRET) PCR AND MELTING CURVE ANALYSIS
Journal : SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
Volume : 45 | Issue : 5 | Pages : 1149-1156
37 Title : Rapid molecular identification of human taeniid cestodes by pyrosequencing approach
Journal : PLoS ONE
Volume : 9 | Issue : 6
38 Title : High throughput pyrosequencing technology for molecular differential detection of Babesia vogeli,Hepatozoon canis , Ehrlichia canis and Anaplasma platy in canine blood samples
Journal : Ticks and Tick-borne Diseases
Volume : 5 | Issue : 4 | Pages : 381-385
39 Title : Rapid Detection and Identification of Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, B. pahangi, and Dirofilaria immitis in Mosquito Vectors and Blood Samples by High Resolution Melting Real-Time PCR
Journal : KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
Volume : 51 | Issue : 6 | Pages : 645-650
40 Title : Molecular Differentiation of Schistosoma japonicum and Schistosoma mekongi by Real-Time PCR with High Resolution Melting Analysis
Journal : KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
Volume : 51 | Issue : 6 | Pages : 651-656
41 Title : Molecular Variation in the Paragonimus heterotremus Complex in Thailand and Myanmar
Journal : KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
Volume : 51 | Issue : 6 | Pages : 677-681
42 Title : Molecular Differentiation of Opisthorchis viverrini and Clonorchis sinensis Eggs by Multiplex Real-Time PCR with High Resolution Melting Analysis
Journal : KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
Volume : 51 | Issue : 6 | Pages : 689-694
43 Title : Molecular Detection of Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, and Necator americanus in Humans in Northeastern and Southern Thailand
Journal : KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
Volume : 51 | Issue : 6 | Pages : 747-749
44 Title : Application of a real-time fluorescence resonance energy transfer polymerase chain reaction assay with melting curve analysis for the detection of Paragonimus heterotremus eggs in the feces of experimentally infected cats
Journal : JOURNAL OF VETERINARY DIAGNOSTIC INVESTIGATION
Volume : 25 | Issue : 5 | Pages : 620-626
45 Title : Early Detection of Trichinella spiralis in Muscle of Infected Mice by Real-Time Fluorescence Resonance Energy Transfer PCR
Journal : VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
Volume : 13 | Issue : 9 | Pages : 674-681
46 Title : Pyrosequencing for rapid molecular identification of Schistosoma japonicum and S-mekongi eggs and cercariae
Journal : EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
Volume : 135 | Issue : 1 | Pages : 148-152
47 Title : Short Report: Molecular Evidence of Trichostrongylus colubriformis and Trichostrongylus axei Infections in Humans from Thailand and Lao PDR
Journal : AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
Volume : 89 | Issue : 2 | Pages : 376-379
48 Title : Differential detection of Trichinella papuae, T. spiralis and T. pseudospiralis by real-time fluorescence resonance energy transfer PCR and melting curve analysis
Journal : Veterinary Parasitology
Volume : 185 | Issue : 41674 | Pages : 210-215
49 Title : Short report: Molecular identification of a case of Paragonimus pseudoheterotremus infection in Thailand
Journal : American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Volume : 87 | Issue : 4 | Pages : 706-709
50 Title : Development of a real-time PCR assay with fluorophore-labelled hybridization probes for detection of Schistosoma mekongi in infected snails and rat feces
Journal : Parasitology
Volume : 139 | Issue : 10 | Pages : 1266-1272
51 Title : Rapid detection and differentiation of Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini eggs in human fecal samples using a duplex real-time fluorescence resonance energy transfer PCR and melting curve analysis
Journal : Parasitology Research
Volume : 111 | Issue : 1 | Pages : 89-96
52 Title : Growth and development of Gnathostoma spinigerum (Nematoda: Gnathostomatidae) larvae in Mesocyclops aspericornis (Cyclopoida: Cyclopidae)
Journal : Parasites and Vectors
Volume : 4 | Issue : 1
53 Title : Rapid detection of Opisthorchis viverrini and Strongyloides stercoralis in human fecal samples using a duplex real-time PCR and melting curve analysis
Journal : PARASITOLOGY RESEARCH
Volume : 109 | Issue : 6 | Pages : 1593-1601
54 Title : Molecular detection of Schistosoma japonicum in infected snails and mouse faeces using a real-time PCR assay with FRET hybridisation probes
Journal : MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Volume : 106 | Issue : 7 | Pages : 831-836
55 Title : Molecular evidence of Opisthorchis viverrini in infected bithyniid snails in the Lao People's Democratic Republic by specific hybridization probe-based real-time fluorescence resonance energy transfer PCR method
Journal : Parasitology Research
Volume : 108 | Issue : 4 | Pages : 973-978
56 Title : Molecular evidence of Opisthorchis viverrini in infected bithyniid snails in the Lao People s Democratic Republic by specific hybridization probe-based real-time fluorescence resonance energy transfer PCR method
57 Title : The Dynamics and Adaptation of Hand-Woven Mud Mee Silk Businesses in the Thai Puan Community, Lopburi Province, Central Part of Thailand
Journal : The Social Sciences .
Volume : 3 | Issue : 3 | Pages : 211-215
58 Title : The Development of Potential Problem Solving of Students, Mahasarakham University
59 Title : Desorption isotherms, drying characteristics and qualities of glace tropical fruits undergoing forced convection solar drying
Journal : ISES Solar World Congress 2007, ISES 2007
Volume : 3 | Pages : 1960-1964
60 Title : Ecological correlates and evolutionary divergence in the skull of turtles: A geometric morphometric assessment
Journal : Systematic Biology
Volume : 53 | Issue : 6 | Pages : 933-948
61 Title : A profile of the caring attributes of Hong Kong and Thailand psychiatric nurses
Journal : International Journal of Mental Health Nursing
Volume : 13 | Issue : 2 | Pages : 100-106