ข้อมูลนักวิจัย เอริกา พฤฒิกิตติ

เอริกา พฤฒิกิตติ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 1 -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6106012 )
ชื่อโครงการ : โครงการต้นแบบชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ : ต้นน้ำห้วยคะคาง
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนต้นน้ำห้วยคะคาง ครอบคลุมชุมชนในตำบลโคกก่อ ตำบลบัวค้อ และตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม