ข้อมูลนักวิจัย Arnaud Filoux

Arnaud Filoux


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - 1 2 - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : A Pleistocene mammal assemblage containing Ailuropoda and Pongo from Tham Prakai Phet cave, Chaiyaphum Province, Thailand
Journal : Geobios
Volume : 48 | Issue : 5 | Pages : 341-349
2 Title : Bois-de-Riquet (Lézignan-la-Cèbe, Hérault): A late Early Pleistocene archeological occurrence in southern France
Journal : Quaternary International
Volume : 393 | Pages : 24-40
3 Title : The fourcaud mammoth: A discovery in an ancient aude terrace (Quillan, Aude, France)
Journal : Quaternaire
Volume : 25 | Issue : 1 | Pages : 3-8