ข้อมูลนักวิจัย Haiyan Tong

Haiyan Tong


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : turtle fossil research

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
7 1 2 4 4 5 3 - - 6

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 33 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
Journal : Cretaceous Research
Volume : 109
2 Title : Spinosaurid teeth from the Lower Cretaceous of Ko Kut, easternThailand
Journal : Annales de Paléontologie
3 Title : An Eocene tomistomine from peninsular Thailand
Journal : Annales de Paléontologie
4 Title : The recent fossil turtle record of the central plain of Thailand revealslocal extinctions
Journal : Annales de Paléontologie
5 Title : Phu Din Daeng, a new Early Cretaceous vertebrate locality on theKhorat Plateau, NE Thailand
Journal : Annales de Paléontologie
6 Title : New Vertebrate Fossil Site from the Early Cretaceous Sao Khua Formation, Sakon Nakhon Province, Northeastern Thailand
Journal : Open Journal of Geology,
Volume : 9 | Pages : 619-622
7 Title : Plio-Pleistocene giant tortoises from Tha Chang sandpits, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
8 Title : Strontium isotopes and the long-term residency of thalattosuchians in the freshwater environment
Journal : PALEOBIOLOGY
Volume : 42 | Issue : 1 | Pages : 143-156
9 Title : Preliminary investigation of seasonal patterns recorded in the oxygen isotope compositions of theropod dinosaur tooth enamel
Journal : Palaios
Volume : 31 | Issue : 1 | Pages : 10-19
10 Title : New material of Jiangxichelys ganzhouensis Tong & Mo, 2010 (Testudines: Cryptodira: Nanhsiungchelyidae) and its phylogenetic and palaeogeographical implications
Journal : Geological Magazine
| Issue : 11 April 2016 | Pages : 1-9
11 Title : A new trionychid turtle from the Early Cretaceous of Heilongjiang Province, Northeastern China
Journal : Cretaceous Research
Volume : 56 | Issue : September 01, 2015 | Pages : 155-160
12 Title : Early Cretaceous vertebrates from the Xinlong Formation of Guangxi (southern China): a review
Journal : Geological Magazine
Volume : 153 | Issue : 1 | Pages : 143-159
13 Title : New exceptionally well-preserved specimens of "Zangerlia" neimongolensis from Bayan Mandahu, Inner Mongolia, and their taxonomic significance
Journal : Comptes Rendus - Palevol
Volume : 14 | Issue : 6-7 | Pages : 577-587
14 Title : Taxonomic Composition and Trophic Structure of the Continental Bony Fish Assemblage from the Early Late Cretaceous of Southeastern Morocco
Journal : PLOS ONE
Volume : 10 | Issue : 5
15 Title : A new primitive eucryptodiran turtle from the Upper Jurassic Phu Kradung Formation of the Khorat Plateau, NE Thailand
Journal : Geological Magazine
Volume : 152 | Issue : 1 | Pages : 166-175
16 Title : First Clarkforkian Equivalent Land Mammal Age in the Latest Paleocene Basal Sparnacian Facies of Europe: Fauna, Flora, Paleoenvironment and (Bio)stratigraphy
Journal : PLoS ONE
Volume : 9 | Issue : 1
17 Title : A revision of Sinaspideretes wimani Young & Chow, 1953 (Testudines: Cryptodira: Trionychoidae) from the Jurassic of the Sichuan Basin, China
Journal : Geological Magazine
Volume : 151 | Issue : 4 | Pages : 600-610
18 Title : Thalassodromeus sebesensis - A new name for an old turtle. Comment on "Thalassodromeus sebesensis, an out of place and out of time Gondwanan tapejarid pterosaur", Grellet-Tinner and Codrea (online July 2014 DOI 10.1016/j.gr.2014.06.002)
Journal : Gondwana Research
Volume : 27 | Issue : 4 | Pages : 1680-1682
19 Title : Palaeontology of the Purbeck-type (Tithonian, Late Jurassic) bonebeds of Chassiron (Oléron Island, western France)
Journal : Comptes Rendus - Palevol
Volume : 13 | Issue : 5 | Pages : 421-441
20 Title : A new species of Cuora (Testudines: Geoemydidae) from the Miocene of Thailand and its evolutionary significance
Journal : GEOLOGICAL MAGAZINE
Volume : 150 | Issue : 5 | Pages : 908-922
21 Title : A new species of Sinemys (Testudines: Cryptodira: Sinemydidae) from the Early Cretaceous of Inner Mongolia, China
Journal : Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments
Volume : 93 | Issue : 3 | Pages : 355-366
22 Title : Unbalanced food web in a Late Cretaceous dinosaur assemblage
Journal : Palaeogeography,Palaeoclimatology, Palaeoecology
Volume : 381 | Issue : 382 | Pages : 26-32
23 Title : Lindholmemydid turtles (Cryptodira: Testudinoidea) from the Late Cretaceous of Shandong Province, China
Journal : Annales de Palรฉontologie
Volume : 99 | Issue : 3 | Pages : 243-259
24 Title : Puppigerus camperi (Testudines: Cryptodira: Cheloniidae) from the Ypresian (Early Eocene) of Ouled Abdoun basin, Morocco
Journal : Bulletin de la Societe Geologique de France
Volume : 183 | Issue : 6 | Pages : 635-640
25 Title : Geoemydid turtles from the Late Eocene Maoming basin, southern China
Journal : Bulletin de la Societe Geologique de France
Volume : 183 | Issue : 6 | Pages : 641-651
26 Title : Neogene reptiles of northeastern Thailand and their paleogeographical significance
Journal : ANNALES DE PALEONTOLOGIE
Volume : 97 | Issue : 41702 | Pages : 113-131
27 Title : A new elasmobranch fauna from the Middle Jurassic of southern Thailand
Journal : Geological Society Special Publication
Volume : 315 | Pages : 97-113
28 Title : Biosorption of Lead (Pb2+) by Luffa cylindrical Fiber.
Journal : Environmental Research Journal.
Volume : 4 | Issue : 1 | Pages : 157 - 166
29 Title : Effects of Rubber-rolls Clearance and Dehusking Round on Head Yield of Rice Subjected to High Temperature Drying.
Journal : เอกสารการประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง 26 - 28 พฤศจิกายน 2551. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย; 2551. ( - )
| Pages : 659-662
30 Title : Concentrations of formaldehyde and acetaldehyde in office buildings in Bangkok, Thailand
31 Title : Particulate matter emission from burning incense, mosquito coil, and candle
32 Title : A new fish locality from the Continental Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
Journal : Revue de Paleobiologie
Volume : 23 | Issue : SPECIAL NO. 9 | Pages : 161-167
33 Title : Ecological correlates and evolutionary divergence in the skull of turtles: A geometric morphometric assessment
Journal : Systematic Biology
Volume : 53 | Issue : 6 | Pages : 933-948