ข้อมูลนักวิจัย Haiyan Tong

Haiyan Tong


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : turtle fossil research

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 1 2

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 9
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 9

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, สุรเวช สุธีธร, วราวุธ สุธีธร, Eric C.N. Buffetaut
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในมหายุคมีโซโซอิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Title : Diversity of the Mesozoic Vertebrate fossil, North-Eastern Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, วราวุธ สุธีธร, สุรเวช สุธีธร, Eric C.N. Buffetaut
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 8
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 8

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, วราวุธ สุธีธร, สุรเวช สุธีธร, Eric C.N. Buffetaut