ข้อมูลนักวิจัย Eric C.N. Buffetaut

Eric C.N. Buffetaut


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : dinosaur research

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 1 2

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( PRC001/2563 )
ชื่อโครงการ : โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโสอิกของประเทศไทย
Title : Biodiversity and Palaeonenvironment of Mesozoic vertebrate fossil in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : พลอยพรรณ จิตราช, วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong, สุรเวช สุธีธร, พลาเดช ศรีสุข
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 9
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 9

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, สุรเวช สุธีธร, วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong
3 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในมหายุคมีโซโซอิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Title : Diversity of the Mesozoic Vertebrate fossil, North-Eastern Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, Haiyan Tong, วราวุธ สุธีธร, สุรเวช สุธีธร
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 8
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 8

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, วราวุธ สุธีธร, สุรเวช สุธีธร, Haiyan Tong