ข้อมูลนักวิจัย ปรีชา นวลนิ่ม

ปรีชา นวลนิ่ม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
6 3 2 3 2 1 - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 17 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : "ใต้ร่มพระบารมี"
2 Title : The burden of life
Journal : FACUTY OF FINE AND APPILED ART ,MSU (THAILAND)
3 Title : RESERVATION
Journal : FACULTY OF FINE ART AND INDUSTRAIL DESIGN RAJAMAONGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN
4 ชื่อผลงาน : หมุนวน เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน
Journal : Whitespace Gallery Bankok
5 ชื่อผลงาน : ภาระชีวิต
Journal : Whitespace Gallery Bankok
6 ชื่อผลงาน : เสียงกระซิบจากความตาย
Journal : Whitespace Gallery Bankok
7 ชื่อผลงาน : ขอทาน
Journal : Whitespace Gallery Bankok
8 ชื่อผลงาน : เกาะแก่ง
Journal : เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ( - )
9 ชื่อผลงาน : ความคิดคำนึง ,วาดเส้น 40*50 cm.
Journal : ณ หอศิลปจำปาศรี(ที่ทำการเดิม) สำนักวิทยบริการ อาคาร B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( - )
10 ชื่อผลงาน : ขอ
Journal : หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Jampasri Art Gallery The Research Institute of Northeastern Art and Culture, Mahasarakham University )
11 ชื่อผลงาน : ภาวนา
Journal : หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Jampasri Art Gallery The Research Institute of Northeastern Art and Culture, Mahasarakham University )
12 ชื่อผลงาน : ความคิดคำนึง
Journal : ณ หอศิลปจำปาศรี(ที่ทำการเดิม) สำนักวิทยบริการ อาคาร B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( - )
13 ชื่อผลงาน : ไม่มีชื่อ 40*55 ซม. เทคนิควาดเส้นบนกระดาษ
Journal : ณ หอศิลปจำปาศรี(ที่ทำการเดิม) สำนักวิทยบริการ อาคาร B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( - )
14 ชื่อผลงาน : ไม่มีชื่อ ( วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี) 1
Journal : วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ( - )
15 Title : PHA TEOB
Journal : NOVOTEL VIENYIANE CAPITAL
| Pages : 11
16 Title : Doy Masalong
Journal : NOVOTEL VIENYIANE CAPITAL
| Pages : 11
17 ชื่อผลงาน : สุสานบนดิน
Journal : นิทรรศการศิลปกรรม เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ( - )
| Pages : 9