ข้อมูลนักวิจัย ไพบูลย์ บุญไชย

ไพบูลย์ บุญไชย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - - - - - - - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5303061 )
ชื่อโครงการ : สมุนไพรความงาม : แนวทางการพัฒนาการใช้สมุนไพรชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์