ข้อมูลนักวิจัย นุชนาถ ไหมหรือ

นุชนาถ ไหมหรือ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - 1 1 2 1 2 1 - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 8 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 62/01/001 )
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสและภาวะเครียดออกซิเดชั่น : รูปแบบการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 61/01/010 )
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดจากใบรางจืดต่อการยับยั้งการสร้างสารอนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ประสาทเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์
Title : The effects of Rang Chuet (Thunbergia laurifolia Lindl.) Leaf extracts,on reactive oxygen species and antioxidative stress in neuroblastomacell induces by beta amyloid peptide

ผู้ร่วมโครงการ : เบญจพร บุราณรัตน์
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105005 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสมุนไพรไทยในเซลล์ไมโครเกลีย
Title : Anti-inflammatory and free radical effects of Thai herbs extracts in microglial cells

ผู้ร่วมโครงการ : เบญจพร บุราณรัตน์, พูลลาภ ชีพสุนทร
4 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 60/01/003 )
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดจากใบรางจืดต่อการสร้างสารก่อการอักเสบในเซลล์ไมโครเกลีย
ผู้ร่วมโครงการ : -
5 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ( 5901003 )
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบมอลและ quercetin ต่อการยับยั้งเซลล์ไมโครเกลียในภาวะที่ถูกกระตุ้น
Title : Inhibitory effect of okra and quercetin on microglial activation

ผู้ร่วมโครงการ : วลัยพร ทองเจริญบัวงาม, พูลลาภ ชีพสุนทร
6 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 59-01-005 )
ชื่อโครงการ : ผลของ okra ต่อการยับยั้งการสร้าง reactive oxygenspecy and hydrogen peroxide ในเซลล์ไมโครเกลียที่ถูกกระตุ้นขณะที่มีเหล็กสะสมอยู่ภายในเซลล์
Title : Inhibitory effect of okra on reactive oxygen specy and hydrogenperoxide in iron loaded activated microglia

ผู้ร่วมโครงการ : -, พูลลาภ ชีพสุนทร
7 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 58-01-02 )
ชื่อโครงการ : ผลของ okra และ quercetin ต่อการยับยั้งการตายของเซลล์ประสาท (SH-SY5Y) ที่กระตุ้นด้วย amyloid beta peptide
Title : Neuroprotective effect okra and quercetin on amyloid beta peptide induce toxicity in neuroblatoma (SH-SY5Y) cell

ผู้ร่วมโครงการ : พูลลลาภ ชีพสุนทร
8 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5704105 )
ชื่อโครงการ : ตำแหน่งทางกายวิภาคในขาที่สัมพันธ์กับแนวเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณของการนวดราชสำนัก
ผู้ร่วมโครงการ : ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง