ข้อมูลนักวิจัย สายทอง ศิลา

สายทอง ศิลา


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - 2 2 2

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 6 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 9
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 9

ผู้ร่วมโครงการ : สุรเวช สุธีธร, วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในมหายุคมีโซโซอิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Title : Diversity of the Mesozoic Vertebrate fossil, North-Eastern Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : Haiyan Tong, วราวุธ สุธีธร, สุรเวช สุธีธร, Eric C.N. Buffetaut
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 8
Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 8

ผู้ร่วมโครงการ : วราวุธ สุธีธร, สุรเวช สุธีธร, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน หุบเขาไดโนเสาร์แห่งบ้านดินจี่
Title : research and community Center of Ban Din Chi on the topic of

ผู้ร่วมโครงการ : สุรเวช สุธีธร, วราวุธ สุธีธร, พลอยพรรณ จิตราช, สิริภา พงษ์แสงทอง, ศิตะ มานิตกุล, วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์, ภณิฑดา ศรีคำภา
5 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ประยุกต์ใช้บ้านดินสู่แหล่งเรียนรู้บรรพชีวินภูน้อย
Title : Applying Ban Din to Paleon Education Centre at Phu-noi Excavation Site

ผู้ร่วมโครงการ : สิริภา พงษ์แสงทอง, ศิตะ มานิตกุล, วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์, พลอยพรรณ จิตราช
6 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ด้านบรรพชีวินวิทยา
Title : A survey of community demand of education service in Palaeontological Area base

ผู้ร่วมโครงการ : สิริภา พงษ์แสงทอง, วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์, พลอยพรรณ จิตราช, ศิตะ มานิตกุล